THEATER

Theater is voor mij niet alleen een kunstvorm maar ook een levenswijze. Ik ga graag kijken naar theater, ik maak graag theater en ik speel graag theater. In al zijn vormen raakt Theater mijn ziel.

Het scheppende en het creëren van voorstellingen daagt mij fysiek en mentaal uit. Het zet mij aan om naar mensen te luisteren en hun verhalen tot mij te nemen, om de menselijkheid in al het onrecht en het soms aards moeilijke bestaan, te blijven zien.

In al zijn facetten is theater onlosmakend verbonden aan het leven zelf. We bevinden ons allemaal in de drie posities van dit vak, nlk, De regisseur, De acteur en De toeschouwer.

Ik werk met cliënten wel eens met die drie posities om samen uit te dokteren of ze vast zitten in een bepaalde rol van hun leven. Misschien roept de acteur wel? Om meer gezien te worden of roept de toeschouwer om het wat rustiger aan te doen...enzovoort.

Compagnie Gorilla is een theater gezelschap dat ik samen met mijn theater collega’s oprichtte in 2009.

Cie Gorilla maakt kleurrijke, woordarme, corporeel en humoristisch theater voor het jongste publiek.

Onze voorstellingen zijn gericht op de totaal beleving van ons publiek en het creëeren van een veilige en intieme sfeer waarbij we het publiek zo nauw mogelijk betrekken bij de voorstelling.

We trachten theater als artistieke kunstvorm te combineren met een belevingsmoment waarbij het publiek mee de scène op mag voor of na de voorstelling.

Onze voorstellingen worden geboekt door Thassos, we reizen met onze voorstellingen langs Vlaamse cc’s en oc’s. Onze speellijst en meer info kan je terug vinden op www.thassos.be

TOP