Werkwijze

Mijn begeleidingsbenadering steunt op de Interactionele Vormgeving (I.V.) therapie. I.V. verenigt verschillende stromingen in één coherente therapeutische opstelling.

De oorspronkelijke vormen bevruchten, verdiepen en verrijken elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de uniciteit van iedere mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.

Deze therapie integreert experiëntiële met systemische elementen en een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie. I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie omdat ze oog heeft voor de ruimere leefcontext en een meer sporenbenadering volgt.

De metamorfose van strikt gescheiden
therapiestromingen naar integratie
Hilde Vleugels, Bruno van den Bosch
TOP