persoonsverrijking

Je hoeft niet altijd een erg trauma hebben meegemaakt om te kiezen voor therapie.

Het kan gebeuren dat je op een moment in je leven aankomt dat het even allemaal niet meer vanzelf gaat. Je voelt dat er iets niet klopt maar je weet niet waar je moet beginnen om hier weer uit te geraken.

Misschien voel je wel dat er meer in jou schuilt dan je eigenlijk laat zien?! Er is niets mooier dan iemand die tijd besteedt aan zelfontplooiing. Iemand die kijkt naar zichzelf en zich afvraagt of hij wel 'goed bezig is'.

Aan de hand van een gesprek, creatieve interactie, een talentenspel,... kunnen we samen ontdekken wat er te ontdekken valt.

In the end, she became more than
she expexted. She became the journey,
and like all journeys, she did not end.

She simply changed direction
and kept going.
R.M. Drake

gesprekstherapie

Alleen al je hart eens mogen luchten, kan verhelderend werken. Gesprekstherapie is een veilige en toegankelijke vorm van therapie waarbij de cliënt zijn verhaal vertelt en zo innerlijke ruimte schept waardoor er plaats vrijkomt voor inzicht en verandering.

Aan de hand van verschillende gesprekstechnieken zal de cliënt dichter bij zichzelf komen en ook het niveau van het onbewuste kunnen bereiken.

Vertrekkend vanuit mijn integratieve psychotherapie opleiding, die een integraal mensbeeld voor ogen heeft, bekijk ik, als therapeute, de situatie van de cliënt steeds vanuit verschillende invalshoeken. Samen kijken we naar de leefcontext en tasten we af, op welke niveau's het probleem betrekking en effect heeft.

Of de therapiesessie's hun doel bereiken en succesvol zullen zijn, berust volledig op de relatie tussen jou en mij.

Veiligheid staat hierin voorop, respect voor grenzen en weerstand worden in acht genomen. Daarom ook is een verkennend gesprek nodig om te zien of we iets kunnen betekenen voor elkaar. Als we beiden voelen dat het 'klikt' beginnen we samen aan een boeiende tocht richting horizon.

We all have an unsuspected
reserve of strength inside
that emerges when life puts
us to the test
Isabel Allende

Creatieve en Theatertherapie

De rol van psychotherapie, spel of creativiteit, is het vermogen om 'het zijn' te herstellen.

Als I.V. therapeut bied ik de cliënt en zijn systeem de ruimte om zich te verbinden met zijn creativiteit.
Theatertherapie vormt voor mij 'de brug tussen fantasie en realiteit', het is het ontmoetingspunt tussen theater en psychologie.

Theatertherapie geeft ons de mogelijkheid om 4 verschillende posities in te nemen.

We kunnen zowel de client als de therapeut de posities van auteur, acteur, regisseur en toeschouwer laten innemen. Door deze positiewisseling wordt de cliënt in staat gesteld zich steeds op een andere wijze te verhouden tot de spelsituatie, de relatie tot zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken en ermee te experimenteren.

Spel verzacht de censurerende tegenstand
van de ratio in een proces waarin
de mens meer schept dan verdringt.

Bewustzijn en onderbewustzijn
kunnen elkaar dan beter verdragen
in een vruchtbaar samenspel.

Waardoor de mens weer meer
een geheel wordt.
Jon Roar Bjorkvold, 1989.

Kindertherapie:

Iemand zei ooit:'Eén van de moeilijkste beroepen is dat van ouder, en dat is het enige beroep waar geen opleiding voor bestaat'.

Als moeder zijnde, kan ik dit beamen. Vaak word je als ouder overvallen door onzekerheid of een gevoel van onmacht. Zeker in tijden van scheiden of bij het zoeken naar een nieuw begin als samen gesteld gezin.

Je wil altijd het beste voor je kind maar opvoeden loopt meestal niet van een leien dakje. Maar al te graag zou je willen weten wat er nu eigenlijk omgaat in dat hoofdje van je kind.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind ga ik spelenderwijs te werk door middel van verhalen, tekenen, schilderen, zandspeltherapie, theatertherapie,...of met het opstellen van duplo popjes.

Bij kinderen is het heel belangrijk om mee te gaan in hun leefwereld en dat is ook wat ik tracht te doen tijdens de sessies. Doorheen dit proces pik ik symptomen, signalen en symbolen op, soms spreekt een beeld meer dan een woord.

Het is niet meteen de bedoeling om deze 'beelden' te gaan interpreteren maar het kan wel een verhelderend inzicht geven aan het kind zelf maar ook aan de ouders. In eerste instantie werk ik met het kind alleen en na 2 of 3 sessie volgt er een terugkoppelingsgesprek met de ouders.

Gezinstherapie:

Iedereen maakt deel uit van een systeem, je gezin van oorsprong maar ook je huidig gezin kan gezien worden als een systeem. Gedachten, gedragingen, verlangens en emoties hebben effect op ieder deel van het systeem.

Soms gebeurt het dat de draagkracht van een systeem niet meer houdbaar is, door een ingrijpende gebeurtenis zoals ziekte, sterfgeval, geboorte, scheiding,... Een verandering binnen een leefsysteem is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden zoals depressie, angsten, hoog oplopende ruzies, alcoholmisbruik,...

In gezinstherapie werk ik vooral rond verbinding, waar de verbinding is verloren geraakt en wat een gezin weer opnieuw in verbinding kan brengen.

Naast een individuele psychotherapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Want alles raakt alles in de wereld.
Een begin verdwijnt nooit,
zelfs niet met het einde.
H. Mulisch, De aanslag

Wandeltherapie

Mijn praktijk bevindt zich in Leest en grenst aan het natuurgebied De Bleukesweide. Voor sommige cliënten kan het nuttig zijn om hun gedachten te ordenen als ze in beweging zijn. Ik verkies een holistische benadering in mijn werkwijze en gebruik vaak de natuur als metafoor.

Zo praat ik met mijn cliënten ook over hun voedingspatroon. Ondertussen hebben meerdere studies uitgewezen dat verbinding met de natuur en het opsnuiven van frisse lucht onze hersenen positief beïnvloeden, het maakt je alerter en geeft je vaak heldere inzichten.

Wandeltherapie is ideaal bij burn-out en depressie.
Ik gebruik tijdens deze sessies geen andere gesprekstechnieken dan binnenshuis. Een wandeltherapie sessie bedraagt hetzelfde als een gewoon gesprekstherapie sessie. Als je voor deze vorm van therapie komt, geef dan op voorhand een seintje zodat ik mijn wandelschoenen klaar kan zetten.

Het is het huwelijk van de ziel met de natuur,
die het brein vruchtbaar maakt
en geboorte geeft aan de verbeelding.
Henry David Thoreau
TOP